นภาภรณ์ ลาร์เซ่น(อ้อม) ผู้จัดการหน่วย กรุงไทย แอกซ่า
ยินดีนำเสนอแบบประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต/ลดหย่อนภาษี,ประกันกลุ่ม
โทร: 081 428 1251, 082 450 7117 อีเมล์: kt_axa99@hotmail.com LineID: 0814281251
 

รับสมัครทำประกันให้ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ทั่วไทย
 
 
 
ซื้อประกันหรือสอบถามข้อมูล
ประกันชีวิต/สุขภาพ,  ประกันกลุ่ม 
 
Tel: 082 4507117, 081 428 1251   
 Email:  kt_axa99@hotmail.com
   Line ID: 0814281251

ขอข้อมูลแบบประกันที่ท่านสนใจ

เลือกแบบประกันที่ท่านสนใจ :
ชื่อ-นามสกุล :
อายุ :
เพศ :
เบอร์มือถือหรือไลน์ไอดี :
อีเมล :
จังหวัด :
เขียนข้อความหรือคำถามถึงเรา (เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด) :
 
 

แบบประกันสุขภาพเบี้ยประหยัด

สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี

ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม สามารถเลือกเข้าโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำของไทย

โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เบี้ยประหยัด คุ้มค่า กับค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ และต่อเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยใน

รับเพิ่ม 70%ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

  (หมายถึง กรุงไทย-แอกซ่าจ่ายค่ารักษาส่วนเกินให้ 70% ลูกค้าจ่ายเอง30%)

ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย

ผลประโยชน์

แผนประกัน

 

แผน 1

แผน2

แผน3

แผน4

แผน5

 

1. การเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (ประกันชีวิตหลัก แบบ WLNP99)

 

1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ

150,000

150,000

300,000

300,000

500,000

 

1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป

300,000

300,000

600,000

600,000

1,000,000

 

1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย

450,000

450,000

900,000

900,000

1,500,000

 

2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน

 

2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)

1,000

2,200

3,200

4,200

6,200

 

2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน)

(2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน)

2,000

4,400

6,400

8,400

12,400

 

2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน

(สูงสุด 75 วัน)

600

800

900

1,000

1,200

 

2.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี)

900

1,200

1,300

1,400

1,600

 

2.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ
(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด)

40,000

65,000

85,000

100,000

120,000

 

2.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

6,750

9,750

13,500

15,000

18,000

 

2.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

13,500

19,500

27,000

30,000

36,000

 

2.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ

(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด)

15,000

20,000

30,000

35,000

45,000

 

2.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)

4,000

6,000

8,000

10,000

14,000

 

2.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ พบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

3,500

6,000

9,000

10,000

12,000

 

2.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

 

ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน

ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค

280,000

480,000

650,000

800,000

1,100,000

 

3. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ

 

3.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย)

3,000-

150,000

3,000-

150,000

6,000-

300,000

6,000-

300,000

10,000-

500,000

 

 

3.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก

15,000

15,000

30,000

30,000

50,000

 

3.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร

11,250

11,250

22,500

22,500

37,500

 

3.4 บาดแผลจากการไหม้

(ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง)

37,500-

150,000

37,500-

150,000

75,000-

300,000

75,000-300,000

125,000-500,000

 

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพเด็กเบี้ยประหยัดอายุ 1 เดือน- 15 ปี

 

เพศชาย

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

 

1 เดือน - 12 เดือน

11,153

16,414

23,326

27,096

36,566

 

1 ปี

11,176

16,437

23,371

27,141

36,641

 

2 ปี

11,200

16,461

23,419

27,189

36,721

 

3 ปี

11,225

16,486

23,470

27,240

36,806

 

4 ปี

11,252

16,513

23,524

27,294

36,896

 

5 ปี

11,281

16,542

23,581

27,351

36,991

 

6 ปี

7,421

10,468

15,433

17,617

24,385

 

7 ปี

7,451

10,498

15,493

17,677

24,485

 

8 ปี

7,486

10,533

15,562

17,746

24,600

 

9 ปี

7,520

10,567

15,631

17,815

24,715

 

10 ปี

7,559

10,606

15,709

17,893

24,845

 

11 ปี

7,597

10,644

15,784

17,968

24,970

 

12 ปี

7,636

10,683

15,862

18,046

25,100

 

13 ปี

7,678

10,725

15,946

18,130

25,240

 

14 ปี

7,720

10,767

16,030

18,214

25,380

 

15 ปี

7,762

10,809

16,114

18,298

25,520

 

เพศหญิง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

 

1 เดือน - 12 เดือน

10,991

16,252

23,002

26,772

36,026

 

1 ปี

11,006

16,267

23,032

26,802

36,076

 

2 ปี

11,023

16,284

23,065

26835

36,131

 

3 ปี

11,039

16,300

23,098

26,868

36,186

 

4 ปี

11,059

16,320

23,137

26,946

36,251

 

5 ปี

11,078

16,339

23,176

26946

36,316

 

6 ปี

7,208

10,255

15,007

17,191

23,675

 

7 ปี

7,231

10,278

15,052

17,236

23,750

 

8 ปี

7,256

10,303

15,103

17,287

23,835

 

9 ปี

7,280

10,327

15,151

17,335

23,915

 

10 ปี

7,307

10,354

15,205

17,389

24,005

 

11 ปี

7,334

10,381

15,259

17,443

24,095

 

12 ปี

7,361

10,408

15,313

17,497

24,185

 

13 ปี

7,391

10,438

15,373

17,557

24,285

 

14 ปี

7,421

10,468

15,433

17,617

24,385

 

15 ปี

7,454

10,501

15,499

17,683

24,495

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ยกเว้นอุบัติเหตุ

2. การ เจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน /เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด/ริดสีดวงทวาร/ไส้เลื่อนทุกชนิด/ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก/การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์/นิ่วทุกชนิด/เส้นเลือดขอดที่ขา/เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

3. โรค เรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

4. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ซื้อประกัน

ติดต่อ นภาภรณ์ ลาร์เซ่น(อ้อม) ตัวแทนประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

โทร 081 428 1251,082 450 7117, Line ID 0814281251

อีเมล์ kt_axa99@hotmail.com   ลูกค้าต่างจังหวัด รับใบสมัครทางอีเมล์,ไลน์,EMS

 

 

 

 

 

 



www.perfectinsurance4you.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต เพื่อนำเสนอข้อมูลของแบบประกันให้แก่ผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดตามที่ระบุในกรมธรรม์ของบริษัทฯ เท่านั้น

ติดต่อตัวแทน-นภาภรณ์ ลาร์เซ่น โทร/ไลน์ 0814281251 แฟ็กซ์ 02 948-7769 อีเมล์ kt_axa99@hotmail.com

ที่อยู่ 473 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220 พูดคุยกับตัวแทนที่ facebook

 

perfectinsurance4you.com© 2015-2017 All rights reserved

 
   ชั้นวางสินค้า   บริษัทรักษาความปลอดภัย   โบโซ่   ไมโครไพล์   สินค้าพรีเมี่ยม   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน  
เว็บสำเร็จรูป
×